پنج شنبه پانزدهم خرداد 1399
علیرضا انصاری صدیق
علیرضا انصاری صدیق
مدرک
کارشناسی ارشد
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
33419595
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
a.ansari@iauil.ac.ir
معرفی
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی