جمعه هشتم بهمن 1300
اصغر محمديان
اصغر محمديان
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
144
شماره مستقیم
04133419544
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
Asgharmohamadian@gmail.com
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
كارشناسي ارشدمهندسي كامپيوتر-مكاترونيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
دکتریکامپیوتر معماری سیستم دانشگاه آزاد اسلامیعلوم تحقیقات تهران
سوابق اجرایی
سمتنام و محل موسسه زمان خدمت
مدير گروه كامپيوتر و فن آوري اطلاعاتدانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي1390-تا كنون
مدير تحصيلات تكميليدانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي1393 تا كنون
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
اصول شبکه های کامپیوتری
مدارهای منطقی
مدار الکتریکی
شبیه سازی کامپیوتری
برنامه سازی سیستم
معماری کامپیوتر
مهندسی اینترنت
رباتيك پیشرفته
زبان ماشین و اسمبلی
كنترل اتوماتيك
مقالات
عنوان
Asghar Mohammadian, Ali M. Shahri "Presenting a new method of IEKF-SLAM in multi mobile Robot based on Divide and conquer (D&C) Algorithm" International Conference on Computer and Instructional Technology,Rio de Janeiro, Brazil, Waset Conf. jun. 2010 (Accepted
"Asghar Mohammadian - Alireza Mohammad Shahr"The Effect of Number of Landmarks in Memory Management Methods on Simulation of Mobile Robot’s Simultaneous Localization and Map building 2007محل انتشار: دومين كنگره مشترك سيستم هاي فازي و سيستم هاي هوشمند
"ناوبري ربات متحرك در محيط ناشناخته با استفاده از منطق فازي، جهت اجتناب از برخورد بامانع در راه رسيدن به هدف مشخص". دهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق ايران - اصفهان .1386 . اصغر محمديان . ساناز معماري
"شبيه سازي مدل ديناميكي حركت ذره در مقياس نانو توسط (AFM)". (عنوان مقاله برتر كشوري در رشته كنترل) يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق . زنجان1387. اصغر محمديان - ليلا محمديان
• Leila Mohammadian, Reza Farshad, Asghar Mohammadian, Saeid Khani "A closed loop stable controller for elevator application Using VVVF induction motor drive".Global Journal on Technology, Vol 1 (2012)
Leila Mohammadian, Saeid Khani, Asghar Mohammadian, Mehrdad Tarafdar Haque, Ebrahim Babaei"Using a hybrid evolutionary method for optimal planning, and reducing loss of distribution networks" International Research Journal of Applied and Basic Sciences (IRJABS) (ISSN 2251-838)Volume 3،No. 2013 .
Asghar Mohammadian, Ali M. Shahri "Presenting a new method ofSPKF-SLAM in mobile Robot based on Divide and conquer (D&C) Algorithm" International Conference on Computer and Instructional Technology,Rio de Janeiro, Brazil, Waset Conf. jun. 2010 (Accepted).
Asghar Mohammadian, Alireza Mohammad Shahri,Leila Mohammadian, “A new iterated form of the extended kalman filter for simultaneous localization and mapping (IEKF-SLAM) method in multi-mobile robots based on divide and conquer algorithm,” to be published in the Proceedings of the 2nd World Conference on Information Technology, Antalya, Turkey 24-27 November 2011.
Mohammadian, L. Mohammadian, A, " Analyzing deflection and torsion of MEMS Bridge".Electrical and Electronics Engineering (ELECO), 2011 7th International Conference. Date of Conference:1-4 Dec. 2011 Page(s):362 -366 Print ISBN: 978-1-4673-0160-2 INSPEC Accession Number:12495840 Conference Location : Bursa Publisher:IEEE .
Asghar Mohammadian* , Bahman Arasteh "Using Program Slicing Technique to Reduce the Cost of Software Testing". Page 24, Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering . No 07. 2013.
سوابق پژوهشی
عنوان
Dec. 2004 , Designed and/or implemented many new features of Dual language Dictionary with artificial Intelligence process by using Automata learning Algorithm
Dec. 2005 Improving Query Processing Algorithm in DDBMS systems with G.A. Method .(My B.Sc. Thesis
Jul. 2006 to Nov. 2006 As A Member of Robocup Team CRL And Certificate of 3rd Place. 2006 Robocup NURC Iran ,Tehran 2006 (Nov. ) Tehran Iran with Design & Structure of ROBO CANE
Dec. 2003 to sep. 2003 Analysis of web Marketing system & design Analysis Graphics of this system in UML System Rules with Rational Rose Software. Studing & Analysis of separating skin & content in web Search Engines
طراحي و ارائه يک الگوريتم تخمين براي موقعيت يابي و ساختن نقشه همزمان توسط يک ربات متحرک 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
ارائه یک روش کارا برای آزمون نرم افزار با مصرف زمانی و هزینه کمتر و مستقل از متدولوژی تولید نرم افزار 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
افزایش قابلیت اطمینان نرم افزار با حداقل هزینه و سربار کارائی 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی ۱۳۹۳
افتخارات کسب شده
عنوان
Jul. 2006 to Nov. 2006 As A Member of Robocup Team CRL And Certificate of 3rd Place. 2006 Robocup NURC Iran ,Tehran 2006 (Nov. ) Tehran Iran with Design & Structure of ROBO CANE
March. 2006 As A Member of Robocup Team MRL And Certificate of 3rd Place. 2006 Robocup Iran Open ,Tehran 2006 (march. ) Tehran Iran
"شبيه سازي مدل ديناميكي حركت ذره در مقياس نانو توسط (AFM)". (عنوان مقاله برتر كشوري در رشته كنترل) يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق . زنجان1387. اصغر محمديان - ليلا محمديان
سایر موارد
عنوان
Dec. 2005 Improving Query Processing Algorithm in DDBMS systems with G.A. Method .(My B.Sc. Thesis
Dec. 2004 , Designed and/or implemented many new features of Dual language Dictionary with artificial Intelligence process by using Automata learning Algorithm
Dec. 2003 to sep. 2003 Analysis of web Marketing system & design Analysis Graphics of this system in UML System Rules with Rational Rose Software. Studing & Analysis of separating skin & content in web Search Engines
My Background Summary: - Experience I am Full Time Faculty Member in Islamic Azad university October 2008 – Present (6 years) My Courses: - C++ and C# and java programming -System Programming -Network Systems -Computer Simulation -Artificial Intelligence -MaTlab and Simulink Programming
شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت منابع علمی و آشنایی با نرم افزار endnote دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی ۲۷ مهر ۱۳۹۱
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی