شرایط وام اجاره مسکن
 شرایط و مدارک لازم جهت دریافت وام اجاره:

 

 دانشجو مشروط نشده باشد (برای یکبار مشروطی با ارائه گواهی پزشکی پرداخت وام امکان‌پذیرمی‌باشد و بیش از یکبار مشروطی وام تعلق نمی‌گیرد).

 

  دانشجو باید غیر بومی باشد و اصل اجاره نامه معتبر به نام دانشجو باشد.

 

 وام اجاره برای افراد مجرد  000/000/5ریال و برای افراد متاهل مبلغ 000/000/7 میلیون ریال می‌باشد.

 

 ارائه چک برای وام اجاره (مبلغ چک تضمین: اصل وام + 20% اضافه).

   ضامن معتبر (کارمند با تعهد کتبی از اداره مربوطه) و یا اصناف با پروانه کسب معتبر همراه با اصل و کپی شناسنامه و مدارک مربوطه لازم) حضور ضامن الزامی است ( در صورتی که ضامن در شهرستان باشد قبلاً اطلاع دهید).