شرایط وام میان مدت


 شرایط استفاده از وام میان مدت قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویان

1- نداشتن بدهی به صندوق رفاه دانشجویی

2- نداشتن بیش از یک ترم مشروطی

3- دانشجویان ترم اول،آخر و میهمان شامل نمی شوند.

4- داشتن یک ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق و یا دارابودن پروانه کسب

 

مدارک لازم و نحوه تکمیل کردن فرمها

1- فرم عدم مشروطیت: دانشجو به مسئول رشته خود در آموزش مراجعه نموده تا مسئول رشته ذیربط عدم مشروطیت وی را نوشته و مهر و امضاء نماید.

2- برگ درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویان، دانشجو فرم مذکور را کامل نموده و پشت برگ درخواست تسهیلات به ترتیب به امضاء ضامن،معاونت دانشجویی، مدیر دانشجویی و رئیس صندوق رفاه برساند.

3- مبلغ وام حداکثر50% کل شهریه ترم می باشد و 5/2% کارمزد محاسبه می گردد.

4- مبلغ چک یا سفته واگذاری 120% کل مبلغ وام میباشد.

5- گواهی ضامن، این تعهد از محل کار ضامن گرفته شده و عنوان آن فقط برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نوشته شود و متن آن به این صورت است:

حسابداری محل کار ضامن تائید می‌نماید که ضامن ( با ذکر اسم) کارمند این اداره میباشد و ضمانت وام گیرنده (با ذکر نام دانشجو) را نموده که اگر وام گیرنده اقساط وام خود را نپرداخت از حقوق ضامن کسر و به حساب آن دانشگاه واریز خواهد گردید.

7- تصویر صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی وام گیرنده و ضامن

 

 
 توضیح:  وام تامین شهریه دانشجو مستقیماً توسط صندوق رفاه دانشجویان به حساب دانشگاه منظور خواهد شد.