درباره صندوق

صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان کم بضاعت و جهت تامین بخشی از هزینه های دانشجویان شاغل به تحصیل، هر ساله برابر ضوابط و مقررات و اعتبارات تخصیص‌یافته، تسهيلاتي را بصورت وام (تامین شهریه- اجاره مسکن- هزینه ازدواج) و وام وزارت علوم به دانشجويان واجد شرایط ارائه مي‌نمايد.شروع فعالیت صندوق رفاه از سال 1365 می‌باشد.

منابع سرمایه صندوق رفاه دانشجویان درصدی از شهریه می‌باشد.

بهره‌مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان نسبت به بازپرداخت بدهي خود به صندوق برابر ضوابط تعيين شده اقدام خواهند نمود. از آن جائي که اصلي ترين بخش بودجه صندوق از بازپرداخت به موقع بدهي دانش آموختگان تامين مي‌شود لذا رعايت قوانين و مقررات موجود توسط عزيزان دانشجو باعث مي‌شود تا دانشجويان ديگر نيز بتوانند از تسهیلات رفاهي بهرمند شوند.