جمعه هشتم بهمن 1300
فرم ها


دانشجویان، اساتید و کارکنان عزیز می توانند فرم های مورد نیاز خود را از این صفحه دانلود نمایند.
فرم های مخصوص دانشجویان :

1 - فرم وام های دانشجویی

2 - فرم های وام وزارت علوم

3 - فرم بررسی وضعیت دروس ( مخصوص ترم آخر)

4 - فرم درخواست های آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

5 - فرم انصراف از تحصیل

6 - فرم اولیه انتخاب واحد

7 - فرم ارجاع به استاد ( مخصوص ترم آخر)

8 - فرم ارسال لیست دروس

9 - فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی

10 - فرم تحویل کارت دانشجویی

11 - فرم معادل سازی دروس

12 - فرم درخواست مرخصی تحصیلی

13 - فرم ثبت مشخصات دانشجوی مهمان

14 - فرم تعهد تحویل مدارک از پرونده

15 - فرم تعهد ارائه مدارک ناقص

 16 - فرم کارآموزی

 17 - نامه درخواست و فرم معادل سازی دروس


فرم های مخصوص کارکنان و اساتید :


1 - فرم درخواست خدمات

2 - فرم گزارش ماموریت

3 - فرم دوره های کارکنان و اساتید

4 - فرم وام صنوق پس انداز

5 - فرم وام ضروری

6 - فرم وام ودیعه اجاره مسکن

7 - فرم درخواست اسکان (به روز رسانی سال 96 )

8 - فرم مازاد درمان

9 - فرم بستری در بیمارستان

10 - فرم درخواست پیش پرداخت اساتید

11 - فرم اعلام شماره بیمه اساتید

12 - فرم ثبت نام بیمه اساتید

13 - فرم گواهی اشتغال اساتید

14 - فرم گواهی حقوق اساتید

15 - فرم خلاصه وضعیت اساتید هیئت علمی و حق التدریس

16 - فرم متقاضیان تدریس اساتید هیئت علمی و حق التدریس

17 - فرم رزومه اساتید

 18 - فرم درخواست گواهی ضمانت و کسر از حقوق

 19 - فرم شماره یک

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی