جمعه هشتم بهمن 1300
دفتر جذب هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی :  مسعود حق لسان
سمت : مسئول دفتر جذب و استخدام هیئت علمی
تحصیلات :دکتری معماری
تلفن تماس : 33419592 http://iauil.ac.ir/images/New%20Folder/scan0001.jpg
نام و نام خانوادگی : الهام سبحانی
سمت : کارشناس دفتر جذب و استخدام هیئت علمی
تحصیلات : کارشناسی
تلفن تماس : 33419592
ایمیل : el.sobhani@gmail.com


قلمرو كاركردهای دفتر استخدام و تامین هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

 

 

كلیه اقدامات زیر  با عنایت به بخشنامه های سازمان مركزی و در چارچوب اهداف مقدس دانشگاه آزاد اسلامی توسط دفتر استخدام و تامین هیات علمی متشكل از یك رئیس (مهندس منوچهر زاداحمد) و یك كارشناس (خانم مهندس الهام سبحانی) صورت می گیرد:

جذب و استخدام هیات علمی و بورسیه دكترای تخصصی در رشته های ویژه و مورد نیاز واحد (از طریق سایت جذب سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی  )

برگزاری و نظارت برتشكیل جلسات كمیته تخصصی جذب هیات علمی

برگزاری و نظارت برتشكیل جلسات كمیته منتخب واحد وابسته به هیاتهای ممیزه سازمان مركزی (بررسی امور مربوط به ترفیعات سالیانه ،‌تبدیل وضعیت استخدامی ،‌ارتقای علمی)

برگزاری و نظارت برتشكیل جلسات كمیته انتظامی اساتید

صدور ماموریت

صدور مرخصی ها


صدور گواهی اشتغال به كار (تدریس)

بازخرید (ویژه اعضای هیات علمی دارای پستهای مصوب اجرایی كه به دلیل مشغله نمی توانند از مرخصی استحقاقی خود استفاده نمایند)


صدور ابلاغ برای اعضای هیات علمی كه از سوی ریاست محترم واحد برای پستهای مدیریتی و اجرایی در نظر گرفته می شوند (مانند روسا و معاونین دانشكده ها و مدیران اجرایی ، صدور ابلاغ مدیران گروههای آموزشی كه از طریق انتخابات پیشنهاد می شوند با دستور ریاست محترم واحد میسر خواهد شد.)

صدور حكم حقوقی اعضای محترم هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت

كارشناسی لازم جهت اعطای تسهیلات :‌وام مسكن، ودیعه مسكن، ‌ضروری، ‌قرض الحسنه،‌ اتومبیل برابر ضوابط

به كارگیری نیروهای مشمول متخصص جهت گذراندن طرح نظام وظیفه در دانشگاه حسب ضوابط

نظارت برساعات كارو اضافه كار مدیران اجرایی

انجام كلیه مكاتبات مربوط به اعضای هیات علمی

بررسی و نظارت برگزارشات تدریس (فرم الف برای اعضای هیات علمی +‌ فرم ب برای مدرسین مدعو )‌و لیستهای پرداخت جهت ارسال به امور مالی

بررسی و تایید قراردادهای حق التدریس مدرسان مدعو و حق الزحمه برای كارشناسان ،‌تكنسین ها و استادكاران

بررسی كارشناسانه و تعیین نرخ حق التدریس استادان

نظارت برحضور اعضا هیات علمی در دوره ها و كارگاه های آموزشی

برگزاری دوره های بازآموزی جهت مدیران گروههای آموزشی در خصوص نحوه اجرای بهینه شرح وظایف ایشان و سایر امور محوله در ارتباط با اعضای هیات علمی گروه تخصصی

ایجاد پل ارتباطی میان اعضای محترم هیات علمی دانشگاه از طریق ملاقاتهای حضوری به تفكیك هر دانشكده

اساتید محترم می توانند فرم های مورد نیاز خود را از لینک های زیر دانلود نمایند :

1 - فرم وام 60 میلیونی 
2 - آیین نامه اعطای بورس تحصیلی
3 - فرم درخواست گواهی اشتغال
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی