جمعه هشتم بهمن 1300
کار دانشجویی

قابل توجه دانشجويان محترم:

دانشجوياني که تمايل دارند به عنوان کار دانشجويي در دانشگاه فعاليت نمايند در صورت داشتن شرايط ذيل به مسئول امور کار دانشجويي آقاي نصرتی در طبقه 5 ساختمان امام خمینی اتاق  امور دانشجويي مراجعه نمايند.

شرايط لازم:

  • گذراندن حداقل يک نيمسال تحصيلي
  • داشتن صلاحيت هاي عمومي
  • نداشتن سابقه محکوميت در کميته انضباطي دانشجويي واحد
  • داشتن معدل ميانگين حداقل 12 براي کارداني و کارشناسي
  • داشتن قابليت کارآيي لازم براي انجام وظايف محوله

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی