جمعه هشتم بهمن 1300
چارت دروس

لیست شماره کلاسهای معادل با شماره کلاس چاپ شده در برگه انتخاب واحد به شرح زیر می باشد :
کلاس 101= 1 --- کلاس 102 = 2 --- کلاس 103 = 3 --- کلاس 104 = 4 --- کلاس 105 = 5 ---
کلاس 201 = 6 --- کلاس 202 = 7 --- کلاس 203 = 8 --- کلاس 204 = 9 --- کلاس 205 = 10 ---
کلاس 301 = 11 --- کلاس 302 = 12 --- کلاس 303 = 13 --- کلاس 304 = 14 --- کلاس 305 = 15 --- کلاس 306 = 16 ---
سایت 1 = 17 --- سایت 2 = 18 --- کلاس 307 = 19 --- آز فیزیک = 20 --- آتلیه 1 = 21 --- آتلیه 2 = 22 ---
آتلیه 3 = 23 --- آتلیه 4 = 24 --- آتلیه 5 = 25 --- کلاس 206 = 26 --- اتاق کنفرانس = 27 آتلیه 6 = 28 ---
دانشجویان محترم می توانند چارت درسی رشته مربوطه خود را از لینکهای زیر تهیه نمایند.

گروه برق :

کاردانی پیوسته الکترونیک

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک

کارشناسی پیوسته مهندسی برق الکترونیک

 

مهندسی برق گرایش الکترونیک 92 به بالا

 

مهندسی برق گرایش قدرت 92 به بالا

 

 مهندسی تکنولوژی برق مترو

 
کارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی برق

مهندسی تکنولوژی برق قدرت ( کارشناسی نا پیوسته)

مهندسی تکنولوژی انتقال و توزیع (کارشناسی نا پیوسته )

مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق ( کارشناسی نا پیوسته )


گروه کامپیوتر :

کاردانی پیوسته کامپیوتر 99 به بعد

کارشناسی پیوسته کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

مکاترونیک


کاردانی پیوسته کامپیوتر - منسوخ

کاردانی نا پیوسته کامپیوتر
 - منسوخ

كارداني  ناپيوسته تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات  ICT - منسوخ

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - منسوخ

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  ICT - منسوخ

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار قبل از سال 93 - منسوخ

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار سال 93 و بعد از آن - منسوخ

 

 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر ورودی 94 و بعد - منسوخ


گروه شیمی :

کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی

کاردانی  عملیات پتروشیمی

مهندسی شیمی 91 و قبل کارشناسی پیوسته


مهندسی شیمی 92 کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی شیمیایی


گروه مکانیک :

کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ورودی های 98

 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته نقشه کشی صنعتی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی جوشکاری

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی متالوژی


گروه معماری :

کاردانی پیوسته معماری

کاردانی ناپیوسته معماری

کارشناسی پیوسته معماری


کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماریگروه حسابداری :

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته حسابداری- حسابداری

کارشناسی پیوسته حسابداری - حسابرسی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری


گروه حقوق :

کارشناسی پیوسته حقوق

 

 کارشناسی پیوسته حقوق 96 و به بعد

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

گروه عمران :

کارشناسی پیوسته عمران


کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران

 

 کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان


گروه تربیت بدنی :

کاردانی پیوسته تربیت بدنی

کارشناسی پیوسته مدیریت ورزشی

کارشناسی نا پیوسته مدیریت و برنامه ریزی ورزشی

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی