جمعه هشتم بهمن 1300
مسئول صندوق رفاه دانشجویان

رییس صندوق رفاه دانشجويان:خانم جباری              خط داخلي: 118                  شماره مستقيم: 33419518-041

صندوق رفاه دانشجويان

صندوق رفاه دانشجويان به منظور ايجاد زمينه مناسب جهت رشد استعدادها و كمك به وضع تحصيلي و معيشتي دانشجويان مستعد و كم بضاعت كشور و جهت تامين بخشي از هزينه هاي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هر ساله تسهيلاتي را بصورت وام، به دانشجويان ارائه مي نمايد، كه بهره مندان از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان پس از فراغت از تحصيل با مراجعه به صندوق رفاه  دانشگاه خود نسبت به بازپرداخت بدهي خود به صندوق برابر ضوابط و مقررات تعيين شده اقدام مي نمايند.

درباره صندوق

  هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان تشکیل شده است از ریاست عالیه دانشگاه ، معاونین اداری و مالی ، دانشجویی، آموزشی، مدیر کل تسهیلات اعتباری مالی (رئیس هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی می باشند)

  کمیته وام صندوق رفاه دانشجویان در واحد شامل معاون اداري ومالي ، معاون آموزشي و دانشجويي ، رئيس صندوق رفاه

 منابع سرمایه صندوق رفاه دانشجویان درصدی ازشهریه میباشد.

شرح وظايف مسئول صندوق رفاه دانشجويان:

 • عضو ثابت کمیته قرض الحسنه دانشجویی
 • ثبت وام در سیستم صندوق رفاه و ارسال به شهریه
 • ثبت و ضبط کلیه دریافتیهای دانشجویان
 • صدور اسناد حسابداری مربوطه
 • تنظیم صورتهای مالی ماهانه صندوق رفاه
 • گزارش عملکرد سالانه
 • تقسيط شهريه دانشجويان
 • ثبت نام دانشجويان متقاضي وام و دريافت فرم هاي تقاضا و مدارك لازم از دانشجويان و بررسي مدارك و ارسال اسامي دانشجويان واجد شرايط به صندوق رفاه و پيگيري جهت ارسال وام به حساب دانشجويان
 • ثبت اسناد و مدارك مربوط به دريافت وام و تسهيلات از جمله تعهد محضري، اجاره نامه و ... درسيستم صندوق رفاه  
 • ارائه وام هاي دانشجويي شامل وامهاي تحصيلي، مسكن مجردي، ضروري، وديعه مسكن متاهلي، شهريه، تحصيلي ضروري ، شهريه ، وام مسكن
 • بازپرداخت تسهيلات ارائه شده از طريق صدور فيش هاي نقدي جهت پرداخت بدهي و صدور دفترچه اقساط براي دانشجويان فارغ التحصيل
 • انجام امور تسويه حساب كليه دانشجويان اخراجي، انصرافي و فارغ التحصيل دانشگاه
 • ثبت وام هاي پرداخت شده در كارتكس هر دانشجوکلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی