جمعه هشتم بهمن 1300
کارگزینكارگزين: نادر سرتیپی                   خط داخلي: 196                      شماره مستقيم: 33419596

 

 

 

شرح وظايف كارگزيني:

-          انجام امور استخدامي از قبيل ارتقاء، انتصاب، ترفيع، مرخصي، ماموريت، از كار افتادگي و بازخريد كاركنان دانشگاه در كليه سطوح

-          رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام، تبديل وضعيت استخدامي، ترفيع، بازنشستگي كاركنان واحد

-          انجام امور مربوط به بيمه كاركنان دانشگاه

-          همكاري در فراهم آوردن تسهيلات لازم براي استفاده كاركنان از اماكن ورزشي و تفريحات سالم

-          نظارت بر صدور احكام استخدامي بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل دانشگاه

-          امور كارگزيني و ارائه راهنمايي هاي لازم به منظور بالا بردن سطح اطلاعات كاركنان

-          انجام ساير امور مربوط بر حسب تشخيص و ارجاع مقام مافوق


کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی