جمعه هشتم بهمن 1300
امور فنی و عمران

امور فنی و عمران


 اداره  امور فنی و عمرانی

رئیس اداره  امور فنی و عمرانی : مهندس سعید  جعفری نامور

 

پستهای سازمانی اداره کل امور فنی و عمرانی :

 

 

- حوزه  طراحی و نظارت

- حوزه نگهداری و تعمیرات

 

 

 

مقدمه :

 

بر همگان واضح و مبرهن است احداث و راه اندازی یک مجموعه دانشگاهی قبل از هر موضوعی نیازمند تأمین فضاهای مورد نیاز طبق استانداردهای تدوین شده توسط مراجع ذی صلاح می باشد . بدین منظور و با توجه به حضور مراکز تولید صنعتی و با توجه به پتانسیل بالای جذب متخصصان فارغ التحصیل دانشگاهها در منطقه و در راستای توسعه و همگانی نمودن آموزش عالی و کاهش هزینه های متحمل به خانواده ها بابت دوری مراکز آموزشی و عوارض و عواقب مربوط به تحصیل دانشجویان به صورت غیر بومی عملیات عمرانی به پشتوانه طرح های  موجود در سازمان مرکزی از اولین روزهای تشکیل واحد مد نظر کلیه مسئولین دانشگاه قرار گرفته است و امید است با همت همگانی قدم های بزرگ و قابل توجهی در این مسیر توسعه برداشته شود .

 

 

اهداف

1-    برنامه ریزی بمنظور ایجاد فضاهای لازم شامل : ساختمانهای آموزشی، اداری، رفاهی و سایر ساختمانهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب بلحاظ معماری، سازه، اجرا ، در حداقل زمان ممکن و با درنظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه .

2-    نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه .

3-    ایجادمجتمع های دانشگاهی و تجمیع مکانهای پراکنده با اولویت استفاده از این مکانها .

4-    دستیابی باستانداردهای ملی در زمینه فضاهای آموزشی، اداری و رفاهی و غیره .

 

سیاست ها

1-    احداث بنا با حداقل قیمت و حداکثر سرعت و با کیفیت مطلوب .

2-    اداره امور عمرانی واحدهای دانشگاهی با حداکثر کارائی و حداقل نیروی انسانی و هزینه .

3-    سرمایه گذاری از محل حداقل 3/1 در آمدهای واحد و تاکید بر استفاده از تسهیلات اعتباری بانکها و سایر منابع .

4-    افزایش ضریب ایمنی و آسایش بهره برداران از ساختمانهای جدید دانشگاهی .

5-    توجه بیشتر به زیباسازی محیط همراه با محوطه سازی فضاهای دانشگاهی .

 

 

 

الف –  شرح وظایف :

 

-         بازدید از اراضی مورد نظر جهت مجتمع های دانشگاهی و تهیه گزارش بمنظور ارائه بمعاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ تصمیم .

-         تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرحهای جامع از قبیل شرایط جغرافیائی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی موجود .

-         تهیه و تائید نقشه های اجرائی پروژه های کمتر از 1000- 2000 – 3000 – 4500 متر مربع زیربنا بترتیب در واحدهای بسیار بزرگ و 2000 مترمربع در واحدهای بزرگ و 1000 متر مربع در واحدهای متوسط و کلیه طرحهای جامع و بزرگ آموزشی، رفاهی، اداری، آزمایشگاهی و بیمارستانها و سالنهای اجتماعات در سازمان مرکزی بوسیله اداره کل فنی وساختمان ویا مهندسین مشاور تهیه و به تائید معاونت عمران دانشگاه خواهد رسید و سپس برای اجرا بلامانع میگردد .

-         فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها و طرح ها (انجام مطالعات لازم بمنظور دعوت ازپیمانکاران صاحب صلاحیت انتخاب نفرات به ترتیب اولویت در چارچوب ضوابط مربوطه، تنظیم صورتجلسه، ارسال کامل مدارک به معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ تصمیم .)

-         اخذ نظر کمسیون معاملات واحد و سازمان مرکزی در مورد میزان هزینه پروژه ها و طرحها بر اساس مقررات مربوطه .

-         تنظیم قراردادها در چارچوب متن تائید شده سازمان مرکزی دانشگاه (معاونت عمران)

-         نظارت بر اجرای پروژه ها و طرح ها و بررسی مقادیر کار و صورت وضعیتهای ارائه شده از طرف پیمانکاران .

-         تهیه لیست مصالح مورد نیاز پروژه (نوع و مقدار) و ارائه آن قبل از شروع کار اجرائی به قسمت تدارکات جهت تامین بموقع مصالح .

-         فراهم نمودن امکانات کاری و وسایل و ابزار مورد نیاز کارگاه .

-         عنداللزوم فراهم نمودن امکانات نقشه برداری، آزمایشات فنی و مکانیک خاک و سایر نیازهای فنی پروژه و ارائه به قسمتهای مربوطه .

-         بازدید و اعلام نظرکارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آنرا برای توسعه فضای مورد نیاز خود دارد و ارائه آن به مراجع ذیربط .

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی