جمعه هشتم بهمن 1300
گروه های آموزشی
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
-
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
mohsen.vatanpour@gmail.com
رشته ها
کاردانی  الکتروتکنیک
کاردانی  الکترونیک
کاردانی نا پیوسته  برق - الکترونیک
کاردانی نا پیوسته  علمی کاربردی برق - قدرت
کاردانی نا پیوسته  علمی کاربردی برق مخابرات
کارشناسی  مهندسی برق - الکترونیک
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی الکترونیک
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی برق شبکه انتقال و توزیع
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی برق قدرت
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی برق مترو
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
-
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
-
اساتید گروه
رشته ها
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
144
شماره مستقیم
04133419544
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
Asgharmohamadian@gmail.com
اساتید گروه
رشته ها
کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی
کارشناسی ارشد  حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد  مهندسی شیمی - مهندسی فرآیند
کارشناسی ارشد  مهندسی معماری
کارشناسی ارشد  مهندسی مکاترونیک
کارشناسی ارشد  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
-
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
-
اساتید گروه
رشته ها
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
04123329525
شماره مستقیم
04123326880
شماره فاکس
04123326063
آدرس ایمیل
Anvarkhatibi1980@Gmail.com
رشته ها
کارشناسی  حسابداری
کاردانی نا پیوسته  حسابداری
کاردانی  حسابداری
کارشناسی ناپیوسته  علمی کاربردی حسابداری
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
04135568125
شماره مستقیم
04135568125
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
Bn.babazadeh@gmail.com
رشته ها
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
144
شماره مستقیم
04133419544
شماره فاکس
04133416064
آدرس ایمیل
ghavidel.chemistry@yahoo.com
رشته ها
کاردانی نا پیوسته  شیمی - عملیات پتروشیمی
کاردانی  صنایع شیمیایی
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی صنایع لاستیک
کارشناسی  مهندسی شیمی
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
153
شماره مستقیم
041-33419553
شماره فاکس
041-33416063
آدرس ایمیل
a.sajjadi@iauil.ac.ir
رشته ها
کاردانی  علمی کاربردی ساختمان- کارهای عمومی ساختمان
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی ساختمان
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی عمران - عمران
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی عمران سد و شبکه
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی عمران-آب و فاضلاب
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
-
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
-
اساتید گروه
رشته ها
رشته ها
کاردانی نا پیوسته  علمی کاربردی شهر سازی
کاردانی نا پیوسته  معماری
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی معماری
کاردانی  نقشه کشی معماری
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
144
شماره مستقیم
-
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
norouzi@iauil.ac.ir
رشته ها
کاردانی  صنایع فلزی
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی متالوژی - ذوب فلزات
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
کاردانی  مکانیک خودرو
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
144
شماره مستقیم
04133419544
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
Asgharmohamadian@gmail.com
رشته ها
کاردانی نا پیوسته  علمی کاربردی کامپیوتر(کاردانی ناپیوسته)
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارشناسی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کارشناسی ارشد  مهندسی مکاترونیک(کارشناسی ارشد)
کارشناسی  مهندسی کامپیوتر(کارشناسی پیوسته)
کاردانی  کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
کاردانی  کامپیوتر-نرم افزار کامپیوتر(کاردانی پیوسته)
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی