شنبه پنجم تیر 1395

ارتباط با دانشگاه

آدرس : آذربایجان شرقی ایلخچی خیابان امام - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

کدپستی : 5358114418

تلفنها : 04133416064 الی 7

فکس : 041-33416063

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی