یکشنبه هفتم آذر 1300
عادل ابراهيم پورطاهر
عادل ابراهيم پورطاهر
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
04113843990
شماره مستقیم
09143065254
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
apourtaher@yahoo.com
سایر اساتید گروه عمومی و معارف
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی