یکشنبه هفتم آذر 1300
الهام قویدل اقدم
الهام قویدل اقدم
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
144
شماره مستقیم
04133419544
شماره فاکس
04133416064
آدرس ایمیل
ghavidel.chemistry@yahoo.com
سایر اساتید گروه شیمی
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی