یکشنبه دوم آبان 1300
بابک بابازاده
بابک بابازاده
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
04135568125
شماره مستقیم
04135568125
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
Bn.babazadeh@gmail.com
سایر اساتید گروه حقوق
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
دوره دکتراحقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تبریزتبریز
کارشناسی ارشدحقوق خصوصی1386دانشگاه علامه طباطبایی ایرانتهران
کارشناسی حقوق قضایی1383دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تبریزتبریز
سوابق اجرایی
سمتنام و محل موسسه زمان خدمت
مدیر گروه حقوق دوره کارشناسی و کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچیاز سال 1392
کارشناس ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایرانوزارت دفاعاز سال 1387 الی 1393
وکیل پایه یک دادگستری از سال 1384
عضو کمیسیون علمی سازمان حقوق بشر اسلامیسازمان حقوق بشر اسلامیاز سال 1387
عضو کمیسیون علمی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقیکانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقیاز سال 1391 الی 1392
تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی قوه قضائیه استان آ.شرقی دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز قوه قضائیه تبریزاز سال 1388 الی 1393
تدریس در دانشگاه پیام نور استان آ.شرقی (مرکز تبریز) دانشگاه پیام نور مرکز تبریزاز سال 1386 الی 1390
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
آیین دادرسی مدنی (دوره کارشناسی)
حقوق تجارت (دوره کارشناسی)
حقوق مدنی (دوره کارشناسی)
اصول فقه (دوره کارشناسی)
متون فقه (دوره کارشناسی)
قواعد فقه (دوره کارشناسی)
حقوق مدنی تطبیقی (دوره کارشناسی ارشد)
حقوق مدنی (دوره کارشناسی ارشد)
مسئولیت مدنی تطبیقی (دوره کارشناسی ارشد)
اصول فقه (دوره کارشناسی ارشد)
متون فقه (دوره کارشناسی ارشد)
مقالات
عنوان
انجام پروژه تحقیقی و پژوهشی برای ناجا و اخذ مدرک معادل خدمت نظام وظیفه با معرفی بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران
مقاله « علمی – پژوهشی » چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی ایران
مقاله « علمی – تخصصی » چاپ شده در فصلنامه علمی – تخصصی سه علامه دانشگاه تبریز
مقاله « علمی – تخصصی » چاپ شده در نشریه علمی پلیس آذربایجان شرقی
کتب و مجلات
عنوان
شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
سوابق پژوهشی
عنوان
انجام پروژه تحقیقی و پژوهشی برای ناجا و اخذ مدرک معادل خدمت نظام وظیفه با معرفی بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران
دبیر اجرایی همایش منطقه ای حقوق و کرامت انسانی از منظر قرآن کریم در سال 87
دبیر علمی سمینار علمی – تخصصی حقوق خانواده در سال 87
افتخارات کسب شده
عنوان
عضو بنیاد ملی نخبگان جمهوری اسلامی ایران
نفر اول فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی ایران در سال 1386
نفر اول دوره کارشناسی در سال 1383
نفر اول آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1383
نفر اول آزمون اختبار وکالت سال 1384
معرفی دانشگاه علامه طباطبائی به وزارت علوم و کسب سطح علمی یک دانشجویی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
عضو بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
سایر موارد
عنوان
دفاع از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اخذ نمره 19(درجه عالی) در دانشگاه علامه طباطبایی
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی