یکشنبه دوم آبان 1300
علی آقابیگی
علی آقابیگی
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
041-33419591
شماره مستقیم
041-33419553
شماره فاکس
041-33419590
آدرس ایمیل
hanibalslr@yahoo.com
سایر اساتید گروه برق
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت90دانشگاه تبریزتبریز
کارشناسی مهندسی برق - قدرت87دانشگاه تبریزتبریز
سوابق اجرایی
سمتنام و محل موسسه زمان خدمت
هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی از سال 92 تاکتون
مهندس ناظر واحد عمراندانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی از سال 92 تاکتون
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
ماشین مخصوص
ماشین 1
ماشین2
بررسی سیستمهای قدرت 1
برنامه نویسی کامپیوتر
مقالات
عنوان
A New Shunt Active Power Filter Based on Indirect Matrix Converter" icee 2012
A New Topology For The Three-Phase to Three-Phase Cycloconverters", 2011 2nd power electronics, drive systems and technologies conference
“Stacked Multicell Converter Based Shunt Active Power Filter” 26th international power system conference (PSC2011), Tehran-Iran
A new structure for multilevel converters" (in Persian) 26th international power system conference (PSC2011), Tehran-iran
Flying Capacitor Multicell Converter Based D-STATCOM" 25th international power system conference (PSC2010),
PWM-Based Control Strategy for Forced Commutated Cycloconverters", 2009 IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications
A New Controlling Strategy For the three phase to single phase matrix converters" (in persin) 23th international power system conference (PSC2008), Tehran-iran
کتب و مجلات
عنوان
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی برق انتشارات جاودانه جنگل
سوابق پژوهشی
عنوان
استفاده از DG –ها و یک مبدل چند سطحی در ساختار یک هیبرید فیلتر اکتیو جهت فیلترینگ هارمونیک های شبکه قدرت
نقطه یابی بهینه کارکرد پمپ های تصفیه خانه فاضلاب تبریز
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی