یکشنبه دوم آبان 1300
سعيد ناهي
سعيد ناهي
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
-
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
saeidnahi@gmail.com
سایر اساتید گروه برق
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
کارشناسیمهندسی برق الکترونیک1383دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزتبریز
کارشناسی ارشدمهندسی برق قدرت1385دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهرانتهران
دکتری تخصصی مهندسی برق قدرتدانشجودانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهرانتهران
سوابق اجرایی
سمتنام و محل موسسه زمان خدمت
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی1388 تا کنون
مدیر گروه رشته برق (قدرت و الکترونیک)دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی1391- 1392
استاد مدعودانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز1386- 1392
استاد مدعودانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر1385- 1389
استاد مدعوموسسه آموزش عالی سراج1386- 1387
استاد مدعودانشگاه آموزش عالی آذربایجان 1387
محاسبات خطوط توزیعشرکت توزیع برق 1383
همکاری در پروژه های عمرانی و صنعتی شرکت های آتی ساز و امید کاشانه 1386- 1392
پروانه پایه 1 طراحی نظارت و اجراسازمان نظام مهندسی 
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
الکترونیک صنعتی
بررسی سیستم های قدرت 1و2
رله و حفاظت الکتریکی
تاسیسات الکتریکی و پروژه
ماشین های الکتریکی
اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی
کاربرد برق در صنایع
ایمنی در برق
کارآفرینی و پروژه
مدارهای الکتریکی 1و2
عایق ها و فشار قوی
ریاضیات مهندسی
مقالات
عنوان
S. Nahi, "Load Forecasting on Special Days & Holidays in Power Distribution Substation Using Neural & Fuzzy Networks," in Sydney IEEE Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation, 2006 and International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies and Internet Commerce, International Conference on, 2006, pp. 118-123.
S. Nahi, S. Hajforoosh, and S. M. H. Nabavi, "Automation System Software and Dispatching of Electricity Networks," International Review on Modelling and Simulations, vol. 4, 2011.
S. Nahi, S. M. H. Nabavi, A. Sakhavati, and S. Hajforoosh, "Calculating the Effect of Dispersion Wind Power Plants in the Electrical Network Reliability," International Journal of Computer Applications, vol. 38, pp. 1-9, 2012.
S. Nahi and S. M. H. Nabavi, "Estimated Production Potential Types of Wind Turbines Connected to the Network Using Random Numbers Simulation," in International Conference on World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, pp. 999-1006.
S. Nahi and S. M. H. Nabavi, "Choose Suitable Wind Turbines for Manjil Wind Power Plant Using Monte Carlo Simulation," International Journal of Computer Applications, vol. 15, 2011.
S. Nahi and s. soleymani, "The use of photo voltaic systems with electrical energy storage systems for scattered electric energy consumers," International Archive of Applied Sciences and Technology, vol. 5, pp. 8-12, 2014.
S. M. H. Nabavi, K. Khafafi, A. Sakhavati, and S. Nahi, "Optimal Locating and Sizing of SSSC using Genetic Algorithm in Deregulated Power Market," International Journal of Computer Applications, vol. 22, pp. 37-41, 2011.
S. Nahi and S. Soleymani, "Proposing a method for optimal load sharing among power plants to maximize revenue by considering the capacity of transmission lines," International Journal of Advanced Biotechnology and Research, vol. 7, pp. 929-937, 2016
س. ناهی و م. ه. ورهرام, "پيش بيني بار روزهاي خاص و تعطيل در شبكه فوق توزيع به كمك شبكه عصبي و فازي" در, کنفرانس سیستم های فازی شیراز, 2006, pp. 101-108.
م. ب. ب. شریفیان, ع. سهرابی, م. فرخی, و س. ناهی, "كنترل گشتاور موتور القائي به روش DTC "در كنفرانس صنعت الكترونيك خودرو دانشگاه تهران, 2010.
س. ناهی, "مفهوم پیشرفت در علم و فناوری و تأثیر آن بر زندگی "در کنفرانس سبک زندگی, تبریز, 2015 .p. 201
س. ناهی و س. سلیمانی, "تقسیم بار بهینه بین نیروگاه ها جهت رسیدن به حداکثر درآمد با در نظر گرفتن ظرفیت خطوط انتقال" در کنفرانس دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر, تهران دانشگاه امیرکبیر, 2016. p. 10.
س. ناهی, ف. فقیهی و ب. مظفری, "طراحی و ساخت سیستم تولید برق متناوب از منبع یکنواخت جهت استفاده در تولید برق خورشیدي" در کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق, البرز- کرج, 2016.
س. ناهی، و. اسدی و م. ساکن "انتخاب و بررسی عملکرد موتورهای الکتریکی مورد استفاده در خودروهای برقی" در همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی، ایران- ایلخچی, 2016 . p22.
س. ناهی"كاربرد الكترونيك قدرت در سيستم هاي توليد پراكنده" در مجله پيك فن آوران، 2007. pp6-10.
کتب و مجلات
عنوان
1- اصول و تحلیل مهندسی مدارهای الکتریکی جریان متناوب انتشارات دانیال
2- تحلیل قابلیت اطمینان و ساختار نیروگاه های بادی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
سوابق پژوهشی
عنوان
1- مجری طرح پژوهشی بررسی اثر پراکندگی جغرافیایی نیروگاه های بادی در افزایش قابلیت اطمینان سیستم و انتخاب توربین های بادی مناسب برای مناطق بادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
2- مجری طرح پژوهشی طراحی مبدل جریان برق مستقیم به جریان برق متناوب جهت بهره برداری از سیستم های تولید انرژی الکتریکی پراکنده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
افتخارات کسب شده
عنوان
پژوهشگر برتر دانشگاه ، 1391 و 1394
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی