یکشنبه دوم آبان 1300
مصطفي بصيري
مصطفي بصيري
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
-
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
m.basiry@yahoo.com
سایر اساتید گروه معماری
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
کارشناسی ارشدشهرسازی1385دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
سوابق اجرایی
سمتنام و محل موسسه زمان خدمت
کارشناس فنی شهرداریشهرداری منطقه 1 تبریز83-84
شهردارباسمنج85-86
مدیر پروژه تقاطع غیر همسطح ارمتبریز86-87
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی87 تا کنون
مشاور معماری و شهرسازیشورای اسلامی استان آذربایجان شرقی84-86
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
روستا 1
روستا2
ساختمان 1
ساختمان 2
تحلیل فضای شهری
عناصر جزئیات ساختمانی 1
عناصر جزئیات ساختمانی 2
مدیریت و تشکیلات کارگاهی ساختمان
مقالات
عنوان
پژوهشی پیرامون توانمندیهای بافت تاریخی فرهنگی شهر تبریز جهت توسعه گردشگری
بررسی ابعاد فرهنگی - اجتماعی در کلانشهرها
شاخص های کیفی سکونت گاه های غیر رسمی ( مطالعه موردی محله اسلام آباد زنجان )
بررسی تاثیر طراحی اقلیمی بومی در شهرسازی معاصر نمونه موردی تبریز
بام سبز در ساختار پایداری شهری
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی