یکشنبه دوم آبان 1300
محمد نریمانی راد
محمد نریمانی راد
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
120
شماره مستقیم
33419520
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
mohammadnarimani@yahoo.com
سایر اساتید گروه عمومی و معارف
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
کارشناسی علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامیشبستر
کارشناسی ارشدفیزیولوژی دام دانشگاه آزاد اسلامیشبستر
دکتری تخصصیفیزیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامیعلوم تحقیقات تهران
سوابق اجرایی
سمتنام و محل موسسه زمان خدمت
ریاست دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس1383-1388
ریاست دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی1388-تا کنون
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
آناتومی
دفاع مقدس
زیست شناسی
فیزیولوژی دامپزشکی
فیزیولوژی عمومی
کارآفرینی
مقالات
عنوان
بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی گوسفند سویه قزل در شرایط چرای آزاد. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز شماره 2 دوره 3 (علمی پژوهشی وزارت علوم)
اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره و ملاس بر عملکرد ، برخی صفات تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی خون مرغ های تخم گذار در مرحله آخرتخم گذاری. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز شماره 2 دوره 4 (علمی پژوهشی وزارت علوم)
بررسی اثر باکتری های تولید کننده فیتاز در دوره های مختلف پرورشی بر عملکرد و قابلیت هضم برخی مواد معدنی در جوجه های گوشتی. مجله دامپزشکی سنندج دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج. شماره دهم سال چهارم. (علمی پژوهشی)
The effect of dietary supplemented semi-refind sunflower oil with vitamin E on egg production performance of laying hens. Annals of Biological Research, 2011. 2: 312-316 (ISI- Listed)
The effect oInfluence of dietary supplanted semi-refined sunflower oil with vitamin E on some of serum biochemicaland immunological neasures in laying hens. Advances in Environmental Biology (ISI- Listed)
Influence of Dietary Supplementation of Medicinal Plants Mixture (Zizaphora, MentaPulagum and Peppermint) On Some Serum Biochemical and Immunological Measures in Broiler Chickens. Middle East Journal of Scientific Research(ISI- Listed)
Influence of dietary supplemented medicinal plants mixture (Ziziphora, Oregano,and Peppermint) on performance and carcass characterizes of broiler chickens. Journal of Medicinal Plant Research (Scopus – indexed )
Plasma Lipoprotein Profile in Newly Hatched Chicks Following in Ovo Ghrelin Administration. Annual Review & Research in Biology. (ISI- Listed).
Changes in the Differential Leukocyte Count in Newly Hatched Chicks Following In Ovo Ghrelin Administration. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. (ISI W.O.S - IF: 0.4)
Effects of Exposure to 50 Hz Electromagnetic Fields during Incubation on Some of Serum Biochemical Measures in Newly-Hatched Chicks. Journal of Biological & Environmental sciences, (ISI Listed)
Influence of sunflower oil supplementation on in vitro gas production of mixed ration for ruminants. European Journal of Experimental Biology (ISI listed)
Effect of sunflower oil supplementation on in vitro fermentation patterns of forage based diets for ruminant. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences , (ISI Listed)
In vitro evaluation of the nutritional value of sunflower disc florets for ruminants. International Journal of Biosciences , (ISI Listed)
Survey on milk yield and composition in Azeri buffaloes of northwest of Iran. DAV International Journal of Science , (ISI Listed)
Sunflower Disc Floret Silage as Feedstuff for Ruminant; In Vitro Evaluation. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences , (ISI Listed)
Cornelian cherry (Cornus mas L.) extract affects glycemic status in Wistar rats. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences , (ISI Listed)
An Investigation of Serum lipid profile in Chronic Mild Stress Rat Model of Depression. European Journal of Zoological Research, (ISI Listed)
Investigation on Serum Hormonal Parameters (Ghrelin, Corticosterone, Insulin, T3 and T4) in Chronic Mild Stress Rat Model of Depression. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. (ISI W.O.S - IF: 0.4)
INVESTIGATION ON THYROID HORMONES LEVEL IN PROBIOTICSUPPLEMENTED TRAINED ATHLETES. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, (ISI Listed)
EFFECT OF CORNELIAN CHERRY (CORNUS MAS L.) EXTRACT ON SERUM T3 AND T4 LEVELS IN RAT MODEL. Trends in Life Sciences, (ISI Listed).
بررسی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم گوسفندان سویه قزل و ماکویی در شرایط چرای آزاد. سومین کنگره علوم دامی کشور 1387 – مشهد.
مقایسه فراسنجه های هماتولوژیکی دو توده گوسفند قزل و ماکویی در شرایط چرای آزاد. اولین همایش ملی فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی. رشت 1387.
اثرات استفاده از سطوح مختلف گیاهان دارویی، کاکوتی، پونه و مرزه بر عملکرد و صفات لاشه در جوجه های گوشتی. همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. اصفهان 1389.
تاثیر تزریق درون صفاقی عصاره زغال اخته (Cornus mas L.) بر سطوح هورمون‌های تیروییدی سرم در مدل حیوانی موش صحرایی. اولین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان. دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
Effect of dietary supplemented semi-refined sunflower oil with vitamin E on egg characteristics of laying hens. International Animal Science Congress – Isparta – Turkey 2012
تأثیر سطوح مختلف ضایعات جوجه کشی در جیره بر عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی. سومین کنگره بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی. اصفهان 1387
اثرات موننسین و سالینومایسین بر تخمیر شکمبه ای نشاسته ضایعات ماکارونی. اولین همایش منطقه ای تغذیه دام و طیور. مراغه 1387.
بررسی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی گوسفند سویه قزل در شرایط چرای آزاد. ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران. تبریز 1388.
BLOOD PROFILE OF MAKOOIE AND GHEZEL SHEEP IN WEST AZARBAYJAND , IRAN. XXIV World BuiAtRics CONGRESS. 2006 (France).
EFFECT OF DIFFERENT UREA AND MOLASSES LEVELS ON PERFORMANCE AND SOME EGG TRAITS IN LATE LAYING PERIOD OF LAYING HENS. the 2 end Mediterranean summit of WPSA. Antalya – Turkey 2009.
کتب و مجلات
عنوان
A Colour atlas of diseases and disorders of cattle اطلس رنگی بیماریها و ناهنجاریهای گاو – انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - 1387
سوابق پژوهشی
عنوان
مجری طرح پژوهشی " بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و ملاس بر عملکرد مرغ های تخم گذار خوراکی" مصوب واحد هریس / خاتمه یافته / 1388
مجری طرح پژوهشی ارزیابی سطوح مختلف روغن گیاهی تصفیه نشده و ویتامین Eبر عملکرد صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون در مرغ های تخم گذار" مصوب واحد هریس / خاتمه یافته / 1389
مجری طرح پژوهشی"ارزیابی ارزش غذايي طبق آفتابگردان تر، خشک و سیلو شده با استفاده از فن توليد گاز آزمايشگاهي و روش كيسه‌هاي نايلوني". واحد ایلخچی – 1391.
مجری طرح پژوهشی اثرات مخلوط متفاوت چند گیاه دارویی بر عملکرد ، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و سطح ایمنی جوجه های گوشتی. مصوی واحد ایلخچی/ 1390
مجری طرح پژوهشی " بررسي تاثير روغن‌ آفتابگردان بر روند تخمير نسبت‌هاي متفاوت علوفه به كنسانتره با روش in vitro / واحد ایلخچی / 1391
مجری طرح پژوهشی تاثیر عصاره زغال اخته (Cornus mas L.) بر سطوح هورمون‌های گرلين و كورتيكوسترون و گلوكز سرم در موش‌هاي صحرايي/ 1391 / خاتمه یافته / واحد ایلخچی.
همکار طرح پژوهشی " بررسی تاثیر مکمل پروبیوتیک فمی لاکت بر فراسنجه های هورمونی و بیوشیمیایی سرم خون در مردان ورزشکار " / 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی / خاتمه یافته.
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی