یکشنبه دوم آبان 1300
سحر اسفندیاری زنگ ملک
سحر اسفندیاری زنگ ملک
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
-
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
Esfandiyari_sahar@yahoo.com
سایر اساتید گروه عمومی و معارف
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
کارشناسیفیزیک پیام نور 
کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
آز. فیزیک مکانیک و حرارت
فیزیک پیش
فیزیک حرارت
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
فیزیک مکانیک
افتخارات کسب شده
عنوان
نفر اول فیزیک استان آذربایجان شرقی در سطح دانشگاهی در سال 87
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی