یکشنبه دوم آبان 1300
الهام سلیقه
الهام سلیقه
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
-
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
e.saligheh@gmail.com
سایر اساتید گروه معماری
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
کارشناسیمعماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
بیان معماری (1)و(2)
مقدمات طراحی (1)و(2)
مصالح ساختمانی
شناخت موادو مصالح
ساختمانی ترسیم فنی
روستا (1)
شناخت و طراحی روستا
ساخت و ارائه (3)
اصول و مبانی معماری و شهرسازی
تمرین های معماری
بیان معماری (2)
مقالات
عنوان
ضوابط طراحی بافت های مسکونی دوستدار کودک در روستاها
ضوابط طراحی الگوهای معماری سکونتگاههای روستایـی
ارزیابی طرح های اجرا شده مساکن روستایی طرح ویژه بهسازی بر اساس احکام و ضوابط طرح گونه شناسی مسکن روستایی استان آذربایجان شرقی
بررسي نحوه برخورد معماري معاصر با سايت هاي تاريخي؛ تفاهم يا تقابل
عوامل ایجاد نابسامانی در نمای ساختمان های مسکونی از دیدگاه استفاده کنندگان
Green Roofs, Ecological Sustainability and Art
سوابق پژوهشی
عنوان
ارزیابی مطالعات و ارائه الگوهای معماری مسکن روستایی استان آذربایجان شرقی
افتخارات کسب شده
عنوان
رتبه اول دوره کارشناسی در واحد دانشگاهی اخذ مدرک
رتبه اول کارشناسی ارشد در دوره تحصیلی
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی