یکشنبه دوم آبان 1300
نادر قائمی
نادر قائمی
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
-
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
Nader_ghaemi@yahoo.com
سایر اساتید گروه معماری
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
کاردانیمعماری دانشگاه شهید بهشتیرشت
کارشناسیمعماری دانشگاه آزاد اسلامیبم
کارشناسی ارشدمعماری دانشگاه آزاد اسلامیشبستر
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
مباني هنرهاي تجسمي
درك و بيان معماري
طراحي
مقالات
عنوان
مقاله " طراحي فضاهاي تعامل اديان در سرزمين هاي اسلامي ( نمونه تبريز)"
مقاله " چگونگي همخواني يك اثر معماري جديد با محيط پيرامون خود"
مقاله " سيستمهاي فتوولتاييك در معماري"
مقاله" نقش علوم رفتاري در شكل گيري فضاهاي معماري"
افتخارات کسب شده
عنوان
رتبه اول كشور در آزمون نظام مهندسي دربخش طراحي دراسفند ماه سال 91
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی