یکشنبه دوم آبان 1300
پروشا بحريه
پروشا بحريه
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
09148879600
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
p.bahrieh@iauil.ac.ir
سایر اساتید گروه معماری
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
کارشناسی ارشدمعماری1384دانشگاه آزاد اسلامیتبریز
سوابق اجرایی
سمتنام و محل موسسه زمان خدمت
عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی88 تا حال
مدیر گروه معماریدانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی90-91
عضو دفتر فنیدانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی88-89
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
دروس طراحی معماری
معماری معاصر
تنظیم شرایط محیطی
دروس هندسه
دروس ترسیم فنی
زبان فنی
مقالات
عنوان
جايگاه و اهميت مديريت واحد شهري
اضداد و نقش آن در تجلي شهرسازي دوره صفوي
Paradox and its role in the manifestation of the Safavi era urban planning in Iran
معماری یادمانی و خاستگاه فرهنگی آن
ردپاي فلسفه و جهان بيني در معماري ايران
A study on effect of pre Islamic element of dome in formal and spatial improvement of Iranian mosques
A study on impact of political changes in Iran’s architecture within Gajar dynasty
A study on relation between Pooper’s model and architecture design process: with emphasis on interaction of architecture with universe
The impact of orientation on organizing Pre-Islamic architecture in Iran
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی